Dekabr 23, 2018

Proqram təminatı

Tətbiq etdiyimiz
“1C” proqramının müxtəlif fəaliyyət təyinatlı və istənilən sahibkar forması olan müəssisə və təşkilatların uçot prosesinin avtomatlaşdırılmasında geniş imkanlar verir. “1C” proqramı Rusiyanin 1C şirkəti tərəfindən hazırlanıb və müştərilərin istəyinə uyğun yığılaraq uğurla tətbiq olunmaqdadır.
“1C” proqramı mühasibat, kadrlar, operativ ticarət, anbar və istehsalat uçotunun effektiv təşkilini təmin edir. Bu proqram vasitəsilə işinizi daha sürətli, operativ bir şəkildə idarə edə biləcəksiniz. Proqram mütəxəssislər tərəfindən tətbiq olunur və öyrədilir.